Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.biblioteka.ogrodzieniec.pl

Adres artykułu: www.bip.biblioteka.ogrodzieniec.pl/artykuly/30

Zarządzenie nr 6 z 2019 w sprawie zasady zapewnienia napojów pracownikom MGBP w Ogrodzieńcu